Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Resonance

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 38
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
63.2%

That went well

Talk to that nice girl on the subway
59.2%

Gotta hide

Escape a nightmare
55.9%

Mirror Master

Grow some eyes in the back of your head
54.2%

Get the scoop

The pulitzer is in the bag
50.6%

Duo

Gain control of two characters
49.6%

No smoking

Discover the chemisty department's secret
47.5%

Teamwork

Team up to fix the lab's water system
45.8%

Savior

Save Dr. Morales
43.8%

Quartet

Gain control of all four characters
43.5%

Angel

Open Dr. Morales's journal without damaging it
39.5%

Cut the rope

Save yourself by destroying a rope
36.5%

Dream master

Get all the memories from Anna's dream maze
36.2%

Good listener

Listen to Saul's whole story without interrupting him
32.1%

Just because

Ray's kind of a jerk
31.5%

Safecracker

Crack Tortoise's safe
30.8%

See the Wizard

Find Morales's financial information
27.6%

Blueprint snatcher

Nab the blueprints from the police archive
26.0%

Magnetic personality

Maneuver everyone through the super collider
25.8%

I promise you

Your uncle holds the key
25.8%

Access granted

Gain access to the inner vault
25.5%

Finding north

Use a compass to find a new location
25.1%

Technophile

Find a new location on the map using fancy technology
25.0%

Key nabber

Remove the contents of a locker without opening it
24.8%

Phone tracer

Track the movements of a killer
22.7%

The new world order

You stopped a killer, but let the big fish go free
21.3%

Decoder ring

SUPER ACHIEVEMENT: Decode a journal
19.4%

Wired

Rewire the lab door circuit
16.3%

Close to heart

Learn Bennet's secret
13.7%

Lesser of two evils

You sided with an enemy to stop a greater foe
11.9%

Archive master

Get the blueprints on your first try
9.0%

"That" guy

That creep on the subway? Yeah, that's you.
7.9%

Hippocrates

Pay Ozzy while keeping your professional integrity intact
3.9%

Blackmailer

Gain Tortoise's help by resorting to blackmail
3.9%

Quick escape

INSANE ACHIEVEMENT: Escape from the monster without locking the door
3.6%

Safe seer

INSANE ACHIEVEMENT: Open Tortoise's safe without using any "visual aids"
2.5%

Independent

Finish the game without asking another character for a hint
2.0%

Listen to us

Play the entire game with commentary mode active
1.6%

High Score

SUPER ACHIEVEMENT: Finish the game with a full score