Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Unmechanical

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

We need to go deeper

73.6%


You have tunneled into a new area

53.8%


Like the Beat of a Heart

44.8%


Metal Meltdown

41.1%


Escapist

30.2%


Typical

Get hit in the head with a lavarock 5 times without using the tractor beam.
28.1%


Promotion

24.6%


Something about magic

Form a pentagram with the laser reflectors.
22.3%


Loopist

Make 4 loops with the helicopter in succession.
9.2%


Inner Peace

Balance an object on your head for 10 seconds.
8.8%


Nothing but net

Throw a piece of coal into the oven without the piece of coal touching anything, flying for 3 seconds.
7.9%


Freediver

7.3%


Above average intelligence

Finish game without using hints.
6.7%


We are in a hurry

Pass the adjustable pumps without adjusting the pumps.
5.6%


That's why helicopters need elevators

4.2%