Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Unmechanical

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

We need to go deeper

73.1%


You have tunneled into a new area

53.3%


Like the Beat of a Heart

44.2%


Metal Meltdown

40.5%


Escapist

29.5%


Typical

Get hit in the head with a lavarock 5 times without using the tractor beam.
27.2%


Promotion

23.9%


Something about magic

Form a pentagram with the laser reflectors.
21.6%


Loopist

Make 4 loops with the helicopter in succession.
8.7%


Inner Peace

Balance an object on your head for 10 seconds.
8.4%


Nothing but net

Throw a piece of coal into the oven without the piece of coal touching anything, flying for 3 seconds.
7.4%


Freediver

6.7%


Above average intelligence

Finish game without using hints.
6.2%


We are in a hurry

Pass the adjustable pumps without adjusting the pumps.
5.1%


That's why helicopters need elevators

3.7%