Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Unmechanical

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
71.7%

We need to go deeper

52.4%

You have tunneled into a new area

43.7%

Like the Beat of a Heart

40.2%

Metal Meltdown

29.5%

Escapist

28.2%

Typical

Get hit in the head with a lavarock 5 times without using the tractor beam.
24.3%

Promotion

22.5%

Something about magic

Form a pentagram with the laser reflectors.
9.9%

Inner Peace

Balance an object on your head for 10 seconds.
9.8%

Loopist

Make 4 loops with the helicopter in succession.
8.3%

Nothing but net

Throw a piece of coal into the oven without the piece of coal touching anything, flying for 3 seconds.
7.9%

Freediver

7.2%

Above average intelligence

Finish game without using hints.
6.0%

We are in a hurry

Pass the adjustable pumps without adjusting the pumps.
4.7%

That's why helicopters need elevators

3.7%

Self Sacrifice

Complete the extended campaign with alternative ending.
3.2%

There and back again

Complete the extended campaign.