Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Unmechanical

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

We need to go deeper

73.4%


You have tunneled into a new area

53.6%


Like the Beat of a Heart

44.5%


Metal Meltdown

40.8%


Escapist

29.9%


Typical

Get hit in the head with a lavarock 5 times without using the tractor beam.
27.6%


Promotion

24.3%


Something about magic

Form a pentagram with the laser reflectors.
21.9%


Loopist

Make 4 loops with the helicopter in succession.
8.9%


Inner Peace

Balance an object on your head for 10 seconds.
8.6%


Nothing but net

Throw a piece of coal into the oven without the piece of coal touching anything, flying for 3 seconds.
7.6%


Freediver

7.0%


Above average intelligence

Finish game without using hints.
6.4%


We are in a hurry

Pass the adjustable pumps without adjusting the pumps.
5.4%


That's why helicopters need elevators

3.9%