Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
77.7%

Incredible Speed

Find 3 objects in 3 seconds
76.7%

Power Holder

For using the power ability 3 times
75.9%

Strong Hand

Finishing 1 HO with less than 10 wrong clicks
75.4%

Like the Wind

Solve 1 puzzle in less than 1 minute
74.8%

Mystery Solver

Finishing 3 puzzles in a row without skipping
74.3%

Sharp Eye

For using the perception 3 times
72.9%

Dog Fighter

Finishing 3 HO in a row in less than 3 minutes each
72.8%

Hidden Investigator

For finding 100 objects
71.8%

No Pain

1 HO in less than 1 minute
71.6%

Tamed Time

For using the speed ability 3 times
70.6%

Careful Observer

For finding 200 objects
70.4%

Master of Appearance

For using materialization 3 times
70.1%

Distant Relationships

For using telekinesis 3 times
70.0%

Sage of Philosophy

Finishing 5 puzzles in a row without skipping
68.0%

Passionate Seeker

For finding 300 objects
64.6%

Best Mom

Finishing 3 HO in a row without a hint
63.4%

Test of Patience

Finishing 5 HO in a row in less than 3 minutes each
55.3%

Sharpshooter

Finishing 1 HO without missing clicks
55.1%

Mental Athlete

Finishing 10 puzzles in a row without skipping
53.2%

Lord Brainstorm

Finishing 5 HO in a row without a hint
50.9%

Detective Assistant

For completing the game
49.9%

Sightseeing

Find 10 objects in 10 seconds
47.9%

Movie Fan

For not skipping any dialogs
41.3%

Coffee Break

Solve 1 puzzle in more than 10 minutes
35.6%

World in Your Hands

Finishing 10 HO in a row without a hint
35.0%

Playing To Win

Finishing 10 HO in a row in less than 3 minutes each
29.6%

Greatest Detective

For completing the game in hard mode
27.2%

Slow Motion

Finishing 1 HO in more than 10 minutes
27.2%

First Day at School

For completing the tutorial
22.5%

Against All Odds

All HO without hints
21.3%

Tricky Genius

Completing all puzzles without skipping
9.0%

Golden Hound

For collecting all the achievements