Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
77.2%

Incredible Speed

Find 3 objects in 3 seconds
76.2%

Power Holder

For using the power ability 3 times
75.5%

Strong Hand

Finishing 1 HO with less than 10 wrong clicks
75.0%

Like the Wind

Solve 1 puzzle in less than 1 minute
74.4%

Mystery Solver

Finishing 3 puzzles in a row without skipping
73.7%

Sharp Eye

For using the perception 3 times
72.5%

Dog Fighter

Finishing 3 HO in a row in less than 3 minutes each
72.2%

Hidden Investigator

For finding 100 objects
71.4%

No Pain

1 HO in less than 1 minute
71.0%

Tamed Time

For using the speed ability 3 times
70.0%

Careful Observer

For finding 200 objects
69.9%

Sage of Philosophy

Finishing 5 puzzles in a row without skipping
69.7%

Master of Appearance

For using materialization 3 times
69.5%

Distant Relationships

For using telekinesis 3 times
67.4%

Passionate Seeker

For finding 300 objects
64.0%

Best Mom

Finishing 3 HO in a row without a hint
63.0%

Test of Patience

Finishing 5 HO in a row in less than 3 minutes each
55.2%

Mental Athlete

Finishing 10 puzzles in a row without skipping
55.2%

Sharpshooter

Finishing 1 HO without missing clicks
52.5%

Lord Brainstorm

Finishing 5 HO in a row without a hint
50.2%

Detective Assistant

For completing the game
50.0%

Sightseeing

Find 10 objects in 10 seconds
47.4%

Movie Fan

For not skipping any dialogs
41.1%

Coffee Break

Solve 1 puzzle in more than 10 minutes
35.1%

World in Your Hands

Finishing 10 HO in a row without a hint
35.0%

Playing To Win

Finishing 10 HO in a row in less than 3 minutes each
29.4%

Greatest Detective

For completing the game in hard mode
26.9%

First Day at School

For completing the tutorial
26.4%

Slow Motion

Finishing 1 HO in more than 10 minutes
22.0%

Against All Odds

All HO without hints
21.2%

Tricky Genius

Completing all puzzles without skipping
8.8%

Golden Hound

For collecting all the achievements