Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Incredible Speed

Find 3 objects in 3 seconds
74.9%


Power Holder

For using the power ability 3 times
73.8%


Strong Hand

Finishing 1 HO with less than 10 wrong clicks
73.3%


Like the Wind

Solve 1 puzzle in less than 1 minute
72.5%


Mystery Solver

Finishing 3 puzzles in a row without skipping
72.4%


Sharp Eye

For using the perception 3 times
71.8%


Hidden Investigator

For finding 100 objects
70.3%


Dog Fighter

Finishing 3 HO in a row in less than 3 minutes each
70.1%


No Pain

1 HO in less than 1 minute
69.4%


Tamed Time

For using the speed ability 3 times
69.2%


Careful Observer

For finding 200 objects
68.1%


Sage of Philosophy

Finishing 5 puzzles in a row without skipping
68.1%


Master of Appearance

For using materialization 3 times
67.9%


Distant Relationships

For using telekinesis 3 times
67.8%


Passionate Seeker

For finding 300 objects
65.4%


Best Mom

Finishing 3 HO in a row without a hint
62.4%


Test of Patience

Finishing 5 HO in a row in less than 3 minutes each
60.7%


Sharpshooter

Finishing 1 HO without missing clicks
53.7%


Mental Athlete

Finishing 10 puzzles in a row without skipping
53.6%


Lord Brainstorm

Finishing 5 HO in a row without a hint
50.9%


Sightseeing

Find 10 objects in 10 seconds
49.0%


Detective Assistant

For completing the game
48.8%


Movie Fan

For not skipping any dialogs
45.3%


Coffee Break

Solve 1 puzzle in more than 10 minutes
41.2%


World in Your Hands

Finishing 10 HO in a row without a hint
33.4%


Playing To Win

Finishing 10 HO in a row in less than 3 minutes each
33.3%


Greatest Detective

For completing the game in hard mode
28.5%


Slow Motion

Finishing 1 HO in more than 10 minutes
24.9%


First Day at School

For completing the tutorial
24.8%


Against All Odds

All HO without hints
19.9%


Tricky Genius

Completing all puzzles without skipping
19.4%


Golden Hound

For collecting all the achievements
7.6%