Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
76.9%

Incredible Speed

Find 3 objects in 3 seconds
75.8%

Power Holder

For using the power ability 3 times
75.1%

Strong Hand

Finishing 1 HO with less than 10 wrong clicks
74.7%

Like the Wind

Solve 1 puzzle in less than 1 minute
74.3%

Mystery Solver

Finishing 3 puzzles in a row without skipping
73.4%

Sharp Eye

For using the perception 3 times
72.1%

Dog Fighter

Finishing 3 HO in a row in less than 3 minutes each
71.8%

Hidden Investigator

For finding 100 objects
71.1%

No Pain

1 HO in less than 1 minute
70.7%

Tamed Time

For using the speed ability 3 times
69.7%

Sage of Philosophy

Finishing 5 puzzles in a row without skipping
69.5%

Careful Observer

For finding 200 objects
69.3%

Master of Appearance

For using materialization 3 times
69.1%

Distant Relationships

For using telekinesis 3 times
66.7%

Passionate Seeker

For finding 300 objects
63.2%

Best Mom

Finishing 3 HO in a row without a hint
62.5%

Test of Patience

Finishing 5 HO in a row in less than 3 minutes each
55.5%

Mental Athlete

Finishing 10 puzzles in a row without skipping
54.8%

Sharpshooter

Finishing 1 HO without missing clicks
51.7%

Lord Brainstorm

Finishing 5 HO in a row without a hint
49.9%

Detective Assistant

For completing the game
49.9%

Sightseeing

Find 10 objects in 10 seconds
46.7%

Movie Fan

For not skipping any dialogs
40.9%

Coffee Break

Solve 1 puzzle in more than 10 minutes
34.7%

Playing To Win

Finishing 10 HO in a row in less than 3 minutes each
34.3%

World in Your Hands

Finishing 10 HO in a row without a hint
28.9%

Greatest Detective

For completing the game in hard mode
26.6%

First Day at School

For completing the tutorial
25.8%

Slow Motion

Finishing 1 HO in more than 10 minutes
21.2%

Against All Odds

All HO without hints
21.0%

Tricky Genius

Completing all puzzles without skipping
8.5%

Golden Hound

For collecting all the achievements