Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
77.8%

Incredible Speed

Find 3 objects in 3 seconds
76.8%

Power Holder

For using the power ability 3 times
76.1%

Strong Hand

Finishing 1 HO with less than 10 wrong clicks
75.5%

Like the Wind

Solve 1 puzzle in less than 1 minute
74.9%

Mystery Solver

Finishing 3 puzzles in a row without skipping
74.4%

Sharp Eye

For using the perception 3 times
73.0%

Dog Fighter

Finishing 3 HO in a row in less than 3 minutes each
72.9%

Hidden Investigator

For finding 100 objects
71.8%

No Pain

1 HO in less than 1 minute
71.7%

Tamed Time

For using the speed ability 3 times
70.7%

Careful Observer

For finding 200 objects
70.4%

Master of Appearance

For using materialization 3 times
70.2%

Distant Relationships

For using telekinesis 3 times
70.0%

Sage of Philosophy

Finishing 5 puzzles in a row without skipping
68.1%

Passionate Seeker

For finding 300 objects
64.8%

Best Mom

Finishing 3 HO in a row without a hint
63.3%

Test of Patience

Finishing 5 HO in a row in less than 3 minutes each
55.2%

Sharpshooter

Finishing 1 HO without missing clicks
54.9%

Mental Athlete

Finishing 10 puzzles in a row without skipping
53.4%

Lord Brainstorm

Finishing 5 HO in a row without a hint
50.9%

Detective Assistant

For completing the game
49.7%

Sightseeing

Find 10 objects in 10 seconds
48.0%

Movie Fan

For not skipping any dialogs
41.2%

Coffee Break

Solve 1 puzzle in more than 10 minutes
35.6%

World in Your Hands

Finishing 10 HO in a row without a hint
35.0%

Playing To Win

Finishing 10 HO in a row in less than 3 minutes each
29.6%

Greatest Detective

For completing the game in hard mode
27.4%

Slow Motion

Finishing 1 HO in more than 10 minutes
27.2%

First Day at School

For completing the tutorial
22.4%

Against All Odds

All HO without hints
21.2%

Tricky Genius

Completing all puzzles without skipping
9.0%

Golden Hound

For collecting all the achievements