Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Incredible Speed

Find 3 objects in 3 seconds
75.4%


Power Holder

For using the power ability 3 times
74.3%


Strong Hand

Finishing 1 HO with less than 10 wrong clicks
73.6%


Like the Wind

Solve 1 puzzle in less than 1 minute
73.1%


Mystery Solver

Finishing 3 puzzles in a row without skipping
72.8%


Sharp Eye

For using the perception 3 times
71.8%


Dog Fighter

Finishing 3 HO in a row in less than 3 minutes each
70.3%


Hidden Investigator

For finding 100 objects
70.1%


No Pain

1 HO in less than 1 minute
69.4%


Tamed Time

For using the speed ability 3 times
68.8%


Sage of Philosophy

Finishing 5 puzzles in a row without skipping
68.2%


Careful Observer

For finding 200 objects
67.6%


Master of Appearance

For using materialization 3 times
67.3%


Distant Relationships

For using telekinesis 3 times
67.2%


Passionate Seeker

For finding 300 objects
64.7%


Best Mom

Finishing 3 HO in a row without a hint
61.6%


Test of Patience

Finishing 5 HO in a row in less than 3 minutes each
60.8%


Mental Athlete

Finishing 10 puzzles in a row without skipping
53.9%


Sharpshooter

Finishing 1 HO without missing clicks
53.1%


Lord Brainstorm

Finishing 5 HO in a row without a hint
49.8%


Sightseeing

Find 10 objects in 10 seconds
49.0%


Detective Assistant

For completing the game
48.1%


Movie Fan

For not skipping any dialogs
44.9%


Coffee Break

Solve 1 puzzle in more than 10 minutes
39.6%


Playing To Win

Finishing 10 HO in a row in less than 3 minutes each
33.5%


World in Your Hands

Finishing 10 HO in a row without a hint
32.5%


Greatest Detective

For completing the game in hard mode
27.6%


First Day at School

For completing the tutorial
25.4%


Slow Motion

Finishing 1 HO in more than 10 minutes
24.1%


Tricky Genius

Completing all puzzles without skipping
19.6%


Against All Odds

All HO without hints
19.4%


Golden Hound

For collecting all the achievements
7.5%