สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Drunken Robot Pornography

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 11
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
78.1%

Are You Not So Precious That You Have Gotten Your First Kill?

You have destroyed your first Titan.
73.2%

How Did You Manage to Come Out of That Unscathed, Anyway?

Destroyed a Titan without having lost any health.
20.3%

I Sang Along!

13.0%

I have flown on a jellyfish without taking a lick of damage.

Completed I Fly on a Jellyfish without taking any damage.
2.9%

I am wearing Rohit's Impossibly Blue Pants.

We're not telling. Ask your mother.
2.3%

I have bested R. Timothy Ambrosia in a test of strength and wills.

Completed the game on any difficulty level.
1.5%

I have completed my undergraduate degree without receiving an ounce of pain.

Completed Sophomore Means Wise Idiot without taking any damage.
1.5%

I have received half a dozen achievements not even including this one.

Received 6+ other achievements.
1.5%

Not only that, I received 7 other achievements not including this one!

Received 7+ other achievements.
1.5%

Okay, now this is getting ridiculous.

Received 8+ other achievements.
0.7%

I'm so much better bees. Look at my shiny unscathed body.

Completed The Hive without taking any damage.