สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Midnight Mysteries 4: Haunted Houdini

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 16
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
72.1%

Locksmith

Get into Houdini's house without a hint.
69.6%

Pigeon

Conjure a pigeon.
56.0%

Hypnotic Eyes

Unlock Unlimited Hidden Object Mode.
55.7%

Houdini Protégé

Complete Story Mode.
47.6%

Scaredy Cat

Complete Story Mode with no Black Cat scares.
39.0%

5 of Swords

Complete the bonus chapter.
26.3%

Golden Geek

Solve all the puzzles in Story Mode.
22.5%

Gardener

Find all the ESP cards in the garden in one try.
15.6%

Black Hole

Complete each HOG in Story Mode without the lantern.
15.4%

Magic Wand

Find every hidden object in all Unlimited HO Mode scenes.
15.3%

Perfect

Complete Story Mode without using any hints.
15.0%

Escape Artist

Find all 100 padlocks, handcuffs, keys and straightjackets in "Escape Artist Hunt."
8.9%

Death Defying

Escape from Houdini's coffin in one try.
6.7%

HOG Wild

Complete a hidden object scene in less than a minute.
6.6%

Ornithologist

Collect all 52 ravens in Story Mode.
5.4%

Irish Rover

Collect all 70 clovers in Story Mode.