Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Midnight Mysteries 4: Haunted Houdini

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
73.5%

Locksmith

Get into Houdini's house without a hint.
70.8%

Pigeon

Conjure a pigeon.
57.3%

Hypnotic Eyes

Unlock Unlimited Hidden Object Mode.
57.0%

Houdini Protégé

Complete Story Mode.
48.9%

Scaredy Cat

Complete Story Mode with no Black Cat scares.
40.7%

5 of Swords

Complete the bonus chapter.
27.9%

Golden Geek

Solve all the puzzles in Story Mode.
24.4%

Gardener

Find all the ESP cards in the garden in one try.
17.7%

Black Hole

Complete each HOG in Story Mode without the lantern.
17.2%

Perfect

Complete Story Mode without using any hints.
17.1%

Magic Wand

Find every hidden object in all Unlimited HO Mode scenes.
16.7%

Escape Artist

Find all 100 padlocks, handcuffs, keys and straightjackets in "Escape Artist Hunt."
10.9%

Death Defying

Escape from Houdini's coffin in one try.
8.8%

HOG Wild

Complete a hidden object scene in less than a minute.
8.8%

Ornithologist

Collect all 52 ravens in Story Mode.
7.5%

Irish Rover

Collect all 70 clovers in Story Mode.