Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Midnight Mysteries 4: Haunted Houdini

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Locksmith

Get into Houdini's house without a hint.
70.7%


Pigeon

Conjure a pigeon.
68.4%


Hypnotic Eyes

Unlock Unlimited Hidden Object Mode.
54.8%


Houdini Protégé

Complete Story Mode.
54.3%


Scaredy Cat

Complete Story Mode with no Black Cat scares.
46.2%


5 of Swords

Complete the bonus chapter.
37.3%


Golden Geek

Solve all the puzzles in Story Mode.
25.6%


Gardener

Find all the ESP cards in the garden in one try.
21.4%


Magic Wand

Find every hidden object in all Unlimited HO Mode scenes.
15.0%


Perfect

Complete Story Mode without using any hints.
14.3%


Escape Artist

Find all 100 padlocks, handcuffs, keys and straightjackets in "Escape Artist Hunt."
14.0%


Black Hole

Complete each HOG in Story Mode without the lantern.
13.8%


Death Defying

Escape from Houdini's coffin in one try.
7.7%


HOG Wild

Complete a hidden object scene in less than a minute.
5.8%


Ornithologist

Collect all 52 ravens in Story Mode.
5.5%


Irish Rover

Collect all 70 clovers in Story Mode.
4.3%