Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Midnight Mysteries 4: Haunted Houdini

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Locksmith

Get into Houdini's house without a hint.
70.6%


Pigeon

Conjure a pigeon.
68.4%


Hypnotic Eyes

Unlock Unlimited Hidden Object Mode.
55.0%


Houdini Protégé

Complete Story Mode.
54.3%


Scaredy Cat

Complete Story Mode with no Black Cat scares.
46.1%


5 of Swords

Complete the bonus chapter.
37.2%


Golden Geek

Solve all the puzzles in Story Mode.
25.4%


Gardener

Find all the ESP cards in the garden in one try.
21.2%


Magic Wand

Find every hidden object in all Unlimited HO Mode scenes.
14.8%


Perfect

Complete Story Mode without using any hints.
14.2%


Escape Artist

Find all 100 padlocks, handcuffs, keys and straightjackets in "Escape Artist Hunt."
13.9%


Black Hole

Complete each HOG in Story Mode without the lantern.
13.6%


Death Defying

Escape from Houdini's coffin in one try.
7.5%


HOG Wild

Complete a hidden object scene in less than a minute.
5.7%


Ornithologist

Collect all 52 ravens in Story Mode.
5.3%


Irish Rover

Collect all 70 clovers in Story Mode.
4.1%