Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sacred Citadel

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
72.4%

Can't touch this

Avoid getting hit during a battle sequence.
30.7%

The bigger they are...

Defeat the boss in Act 1.
21.3%

Wingmen

Juggle an enemy together with another player.
20.2%

Vengeance is mine

Defeat the boss in Act 2.
16.8%

Fore!

Uppercut 4 enemies into the air at the same time.
15.7%

Flyswatter

Defeat the boss in Act 3.
12.6%

You and what army?

Defeat the boss in Act 4.
11.5%

Hazmat

Avoid the acid attacks during the elevator ride in the Queen's Tower.
7.5%

Pesky carts

Avoid the minecarts in the Mine level.
6.6%

Mutual benefit

Complete all levels in multiplayer.
5.7%

Brute

Complete all levels as the Warrior.
5.7%

Tank me later

Complete the Tank Garrison level without using the tank.
5.6%

Bow for hire

Complete all levels as the Ranger.
5.1%

It's over 9,000!!!

Deal over 9,000 damage with a single attack.
5.0%

Untouchable

Complete a level without taking any damage from enemies.
5.0%

Bookworm

Spend at least 4 seconds on each page of the 'how to play' section.
4.4%

Invincible

Complete all levels without dying.
4.1%

Pool party

4.0%

Master caster

Complete all levels as the Mage.
4.0%

Swimming instructor

3.9%

The remedy

3.8%

Arsenal

Unlock 100 different weapons.
3.4%

Crazy witch

Complete all levels as the Shaman.
3.3%

There's no David

Kill 20 large enemies while riding a mount.
3.3%

Deconstruction

Kill the mini-boss in the Lost Metropolis without being hit by it.
3.2%

Heads up!

Avoid all falling rocks in the Citadel level.
2.8%

Legendary hero

Reach the max level.
2.4%

Clean hands

Kill 100 enemies by using the environment.
2.4%

The whole crew

Complete a level with help from each of the four classes.
2.4%

Ironhide

Unlock 30 different armors.
2.3%

Extreme rafting

2.1%

Bad omen

1.9%

Gold medalist

Earn gold medals on all levels.
1.8%

Gotta learn them all

Perform all the different combo finishers.
1.8%

Never back down

Complete all challenges using one character.