สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Bumbledore

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 13
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
5.6%

Wasp Slayer

Destroy 5000 Wasps
3.0%

Honeyhold Keep Perfect

3-honeycomb complete all levels in Honeyhold Keep
2.7%

Ant Slayer

Destroy 5000 Ants
2.5%

Firefly Slayer

Destroy 5000 Fireflies
2.5%

Wintrus Citadel Perfect

3-honeycomb complete all levels in Wintrus Citadel
2.5%

Pollanor Palace Perfect

3-honeycomb complete all levels in Pollanor Palace
2.4%

Hero of Honeyhold Keep

Heroic clear all levels in Honeyhold Keep
2.3%

Hero of Wintrus Citadel

Heroic clear all levels in Wintrus Citadel
2.2%

Hero of Pollanor Palace

Heroic clear all levels in Pollanor Palace
2.1%

Berserker Slayer

Destroy 5000 Berserkers
2.1%

Ice Bug Slayer

Destroy 5000 Ice Bugs
2.0%

Rhino Slayer

Destroy 5000 Rhinos
1.9%

Mantis Slayer

Destroy 5000 Mantises