Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Bumbledore

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
5.6%

Wasp Slayer

Destroy 5000 Wasps
3.0%

Honeyhold Keep Perfect

3-honeycomb complete all levels in Honeyhold Keep
2.6%

Ant Slayer

Destroy 5000 Ants
2.5%

Wintrus Citadel Perfect

3-honeycomb complete all levels in Wintrus Citadel
2.4%

Firefly Slayer

Destroy 5000 Fireflies
2.4%

Pollanor Palace Perfect

3-honeycomb complete all levels in Pollanor Palace
2.4%

Hero of Honeyhold Keep

Heroic clear all levels in Honeyhold Keep
2.2%

Hero of Wintrus Citadel

Heroic clear all levels in Wintrus Citadel
2.2%

Hero of Pollanor Palace

Heroic clear all levels in Pollanor Palace
2.1%

Berserker Slayer

Destroy 5000 Berserkers
2.1%

Ice Bug Slayer

Destroy 5000 Ice Bugs
2.0%

Rhino Slayer

Destroy 5000 Rhinos
1.9%

Mantis Slayer

Destroy 5000 Mantises