Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Bumbledore

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Wasp Slayer

Destroy 5000 Wasps
4.8%


Honeyhold Keep Perfect

3-honeycomb complete all levels in Honeyhold Keep
2.3%


Wintrus Citadel Perfect

3-honeycomb complete all levels in Wintrus Citadel
1.7%


Firefly Slayer

Destroy 5000 Fireflies
1.7%


Ant Slayer

Destroy 5000 Ants
1.7%


Pollanor Palace Perfect

3-honeycomb complete all levels in Pollanor Palace
1.6%


Hero of Honeyhold Keep

Heroic clear all levels in Honeyhold Keep
1.5%


Hero of Wintrus Citadel

Heroic clear all levels in Wintrus Citadel
1.4%


Hero of Pollanor Palace

Heroic clear all levels in Pollanor Palace
1.3%


Ice Bug Slayer

Destroy 5000 Ice Bugs
1.2%


Berserker Slayer

Destroy 5000 Berserkers
1.2%


Mantis Slayer

Destroy 5000 Mantises
1.1%


Rhino Slayer

Destroy 5000 Rhinos
1.1%