Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Babel Rising

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Deity

Kill 50 workers.
88.5%


Falling Stone

Crush 20 workers with one giant boulder.
25.2%


Apocalypse

Earn the highest distinction by performing power combos.
22.7%


Cursed!

Destroy 15 cursed jars in a single game.
21.6%


Blown away

Use a sand storm to send a worker flying far away.
15.5%


Great balls of fire

Damage 5 tower blocks with one meteor shower.
12.5%


Holy wave

Use a tidal wave that spares cursed jar bearers.
5.6%


Survivor

Survive 5 minutes when the tower is almost complete.
2.0%


Full house

Kill 10000 workers over multiple sessions.
2.0%


Babel Falling

Complete the campaign.
1.3%


Break the ice

Play a coop game and have one player kill 30 workers frozen by the other one.
1.3%


Cruel god

Send 10 maximum difficulty waves to your opponent in a versus multiplayer match.
0.7%