Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Babel Rising

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
88.4%

Deity

Kill 50 workers.
25.3%

Falling Stone

Crush 20 workers with one giant boulder.
22.8%

Apocalypse

Earn the highest distinction by performing power combos.
21.7%

Cursed!

Destroy 15 cursed jars in a single game.
15.5%

Blown away

Use a sand storm to send a worker flying far away.
12.6%

Great balls of fire

Damage 5 tower blocks with one meteor shower.
5.6%

Holy wave

Use a tidal wave that spares cursed jar bearers.
2.0%

Survivor

Survive 5 minutes when the tower is almost complete.
2.0%

Full house

Kill 10000 workers over multiple sessions.
1.4%

Babel Falling

Complete the campaign.
1.4%

Break the ice

Play a coop game and have one player kill 30 workers frozen by the other one.
0.8%

Cruel god

Send 10 maximum difficulty waves to your opponent in a versus multiplayer match.