Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Awesomenauts

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 58
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Croaked by a toad

Get killed by a creep.
41.8%


Riding my robotic steed

Get first blood.
38.0%


Inspector without gadgets

Have more than 500 Solar at once (late game bonus does not count).
36.4%


Yoooo JOE! 1

Win an online game session.
34.5%


Thunder, thunder, thunder! 1

Kill 3 enemy Awesomenauts without dying.
34.4%


Hawk, wolf, puma and bear 1

Kill 100 droids/creeps.
34.1%


Knight of the magic light 1

Kill 10 enemy Awesomenauts.
32.9%


Awesomenauts, roll out!

Unlock 3 characters.
31.8%


Thunder, thunder, thunder! 2

Kill 5 enemy Awesomenauts without dying.
27.5%


Swimming in coins 1

Earn a total of 10000 Solar ingame (late game bonus does not count).
25.9%


Robots fighting their shadows

Play against a team with the same Awesomenauts.
25.7%


Hawk, wolf, puma and bear 2

Kill 300 droids/creeps.
25.6%


Let our powers combine!

Play a game session with friends invited through the game session setup.
25.3%


Knight of the magic light 2

Kill 30 enemy Awesomenauts.
24.8%


Venom is too slow

Win a game in less than 10 minutes.
23.1%


In pole position

Make the most kills of both teams in an online game session.
22.2%


Thunder, thunder, thunder! 3

Kill 7 enemy Awesomenauts without dying.
21.9%


T-U-R-R-E-T powah! 1

Destroy 10 turrets.
15.9%


Knight of the magic light 3

Kill 100 enemy Awesomenauts.
14.9%


Hawk, wolf, puma and bear 3

Kill 1000 droids/creeps.
14.9%


Yoooo JOE! 2

Win 10 online game sessions.
13.9%


Wings of silver

Collect 35 Solar on a drop-pod drop.
12.1%


Bionic family

Win game sessions with 8 different characters.
10.7%


Creeper virus

7.0%


T-U-R-R-E-T powah! 2

Destroy 30 turrets.
6.7%


Scramble!

Taunt an enemy after killing him.
6.2%


Swimming in coins 2

Earn a total of 100000 Solar ingame (late game bonus does not count).
5.9%


Yoooo JOE! 3

Win 30 online game sessions.
5.8%


I will have my vengeance Venger!

Taunt an enemy after he killed you.
5.1%


Dinosaurs don’t like brain boxes

Kill an enemy Awesomenaut without buying any items.
4.7%


Master of the Universe!

Reach max level.
3.9%


Yoooo JOE! 4

Win 50 online game sessions.
3.7%


Slimer's evil twin 1

Kill the Solar boss 10 times in online game sessions.
3.2%


Bouncing bear juice

Become AWESOME!
3.2%


Rings for the sky 1

Gain prestige 1.
3.0%


Lightning strikes the vines

Destroy 4 turrets in a single match.
2.9%


T-U-R-R-E-T powah! 3

Destroy 100 turrets.
2.5%


Yoooo JOE! 5

Win 100 online game sessions.
2.2%


Attack of the botanic army!

Place 100 weedlings.
2.2%


Rings for the sky 2

Gain prestige 2.
1.8%


Slimer's evil twin 2

Kill the Solar boss 30 times in online game sessions.
1.7%


Rings for the sky 3

Gain prestige 3.
1.4%


Party at Sky Vault

Win a game session with 2 friends splitscreen.
1.3%


Swimming in coins 3

Earn a total of 1000000 Solar ingame (late game bonus does not count).
1.2%


Rings for the sky 4

Gain prestige 4.
1.2%


Rings for the sky 5

Gain prestige 5.
1.1%


Rings for the sky 6

Gain prestige 6.
1.0%


Slimer's evil twin 3

Kill the Solar boss 100 times in online game sessions.
1.0%


Part robot, part human. Mostly robot.

Kill Ted Mc Pain as Clunk.
1.0%


Rings for the sky 7

Gain prestige 7.
0.9%


Rings for the sky 8

Gain prestige 8.
0.9%


No might can stop this oil can!

Get the maximum possible health with Clunk.
0.8%


Rings for the sky 10

Gain prestige 10.
0.8%


Rings for the sky 9

Gain prestige 9.
0.8%


Befriending a red bat

As Coco win a game together with Skree.
0.7%


Swiftly through the forest

Race with Coco from Solar Drill to Solar Drill in less than 11 seconds on Sorona.
0.6%


Wrecking Wilson's garden

Feed the weedlings to the worm 10 times.
0.3%


Snorkel pipe boost

Kill the Solar boss before the 2:10 minute mark.
0.3%