Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

SONIC THE HEDGEHOG 4 Episode II

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

The Adventure Begins

Clear SYLVANIA CASTLE ZONE, Act 1.
70.9%


Rolling Combo!

Activate the Rolling Combo with Sonic and Tails.
56.7%


All Stages Cleared!

Defeat the final foe and watch the ending.
15.8%


All Chaos Emeralds Found!

Collect all seven Chaos Emeralds.
10.9%


Metal Sonic Falls

Defeat Metal Sonic in SKY FORTRESS ZONE, Act 1.
8.9%


All Red Star Rings Found!

Collect all Red Star Rings
6.0%


Proof of Speed

Clear SYLVANIA CASTLE ZONE, Act 1 in one minute or less.
4.8%


Tag Partner

Upload a Multiplayer score or time.
4.0%


Endurance Race

Clear all stages without returning to the World Map.
3.8%


A Golden Wave

Defeat all bosses as Super Sonic.
2.4%


Ring Collector

Beat Special Stage 1 after collecting every Ring.
2.2%


I Love Tails

Play as Tails 50 times.
1.7%