Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops II

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Just Gettin' Started

Complete 1 challenge in any level.
66.5%


No Man Left Behind

Rescue Woods.
66.1%


Gathering Storm

Investigate the jungle facility.
59.5%


Gun Nut

Complete a level with customized loadout.
55.2%


Shifting Sands

Gather intel on Raul Menendez from Mullah Rahmaan.
54.5%


Driven by Rage

Take down Menendez and his operation.
47.2%


Waterlogged

Gather information on Raul Menendez' suspected terrorist plot.
44.3%


What Happens in Colossus...

Find the Karma weapon.
42.2%


False Profit

Capture Manuel Noriega and bring him to justice.
40.5%


Deep Cover

Capture Menendez.
39.5%


Sinking Star

Interrogate Menendez.
38.7%


Defender

Successfully defend FOB Spectre from incursion.
37.5%


Late for the Prom

Escort the president to the secure location in downtown LA.
36.9%


Death from Above

Stop Menendez once and for all.
36.1%


Ultimate Sacrifice

Only one can survive.
35.4%


Dead or Alive

Jailor or executioner.
34.8%


Dirty Business

Listen and think before you shoot.
29.2%


Hey Good Looking

Plastic surgery avoided.
20.1%


Singapore Sling

Successfully neutralize the SDC freighter at Keppel Terminal.
15.3%


Desert Storm

Successfully escort the VIPs to safety.
14.1%


Art of War

Successfully assassinate SDC Chairman Tian Zhao.
11.5%


Family Reunion

There are two futures.
10.7%


Blind Date

Successfully rescue HVI.
9.5%


Man of the People

Stop the brutality inflicted by the PDF.
7.8%


Ship Shape

Reinforcements on the way.
7.8%


Showdown

A duel between rivals.
5.8%


Black Ops II Master

Complete the campaign on Hardened or Veteran difficulty.
5.6%


Ten K

Minimum score of 10k in every mission.
5.6%


Back in Time

Use a future weapon in the past.
5.5%


Good Karma

Crack the celerium worm.
3.3%


Old Fashioned

Complete "Pyrrhic Victory", "Old Wounds", "Time And Fate", and "Suffer With Me" in Veteran.
2.6%


Futurist

Complete all future levels in veteran.
2.4%


High IQ

Collect all intel.
1.1%


Mission Complete

Complete all challenges in a level.
1.0%


Giant Accomplishment

Complete all challenges in Black Ops II.
0.8%