Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops II

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
62.9%

Just Gettin' Started

Complete 1 challenge in any level.
62.0%

No Man Left Behind

Rescue Woods.
55.4%

Gathering Storm

Investigate the jungle facility.
52.0%

Gun Nut

Complete a level with customized loadout.
50.5%

Shifting Sands

Gather intel on Raul Menendez from Mullah Rahmaan.
43.6%

Driven by Rage

Take down Menendez and his operation.
41.0%

Waterlogged

Gather information on Raul Menendez' suspected terrorist plot.
39.1%

What Happens in Colossus...

Find the Karma weapon.
37.5%

False Profit

Capture Manuel Noriega and bring him to justice.
36.6%

Deep Cover

Capture Menendez.
35.9%

Sinking Star

Interrogate Menendez.
35.1%

Defender

Successfully defend FOB Spectre from incursion.
34.2%

Late for the Prom

Escort the president to the secure location in downtown LA.
33.4%

Death from Above

Stop Menendez once and for all.
32.6%

Ultimate Sacrifice

Only one can survive.
32.3%

Dead or Alive

Jailor or executioner.
27.5%

Dirty Business

Listen and think before you shoot.
19.2%

Hey Good Looking

Plastic surgery avoided.
14.4%

Singapore Sling

Successfully neutralize the SDC freighter at Keppel Terminal.
13.3%

Desert Storm

Successfully escort the VIPs to safety.
11.1%

Art of War

Successfully assassinate SDC Chairman Tian Zhao.
11.1%

Family Reunion

There are two futures.
9.2%

Blind Date

Successfully rescue HVI.
7.8%

Man of the People

Stop the brutality inflicted by the PDF.
7.7%

Ship Shape

Reinforcements on the way.
6.1%

Showdown

A duel between rivals.
5.9%

Back in Time

Use a future weapon in the past.
5.9%

Black Ops II Master

Complete the campaign on Hardened or Veteran difficulty.
5.8%

Ten K

Minimum score of 10k in every mission.
3.8%

Good Karma

Crack the celerium worm.
3.0%

Old Fashioned

Complete "Pyrrhic Victory", "Old Wounds", "Time And Fate", and "Suffer With Me" in Veteran.
2.8%

Futurist

Complete all future levels in veteran.
1.6%

High IQ

Collect all intel.
1.5%

Mission Complete

Complete all challenges in a level.
1.3%

Giant Accomplishment

Complete all challenges in Black Ops II.