Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops II

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
61.3%

Just Gettin' Started

Complete 1 challenge in any level.
60.2%

No Man Left Behind

Rescue Woods.
53.6%

Gathering Storm

Investigate the jungle facility.
50.5%

Gun Nut

Complete a level with customized loadout.
48.8%

Shifting Sands

Gather intel on Raul Menendez from Mullah Rahmaan.
42.1%

Driven by Rage

Take down Menendez and his operation.
39.5%

Waterlogged

Gather information on Raul Menendez' suspected terrorist plot.
37.7%

What Happens in Colossus...

Find the Karma weapon.
36.2%

False Profit

Capture Manuel Noriega and bring him to justice.
35.3%

Deep Cover

Capture Menendez.
34.6%

Sinking Star

Interrogate Menendez.
34.1%

Defender

Successfully defend FOB Spectre from incursion.
33.0%

Late for the Prom

Escort the president to the secure location in downtown LA.
32.3%

Death from Above

Stop Menendez once and for all.
31.3%

Ultimate Sacrifice

Only one can survive.
31.2%

Dead or Alive

Jailor or executioner.
26.6%

Dirty Business

Listen and think before you shoot.
18.8%

Hey Good Looking

Plastic surgery avoided.
14.0%

Singapore Sling

Successfully neutralize the SDC freighter at Keppel Terminal.
12.9%

Desert Storm

Successfully escort the VIPs to safety.
11.3%

Family Reunion

There are two futures.
10.8%

Art of War

Successfully assassinate SDC Chairman Tian Zhao.
9.0%

Blind Date

Successfully rescue HVI.
7.7%

Man of the People

Stop the brutality inflicted by the PDF.
7.6%

Ship Shape

Reinforcements on the way.
6.2%

Showdown

A duel between rivals.
6.0%

Black Ops II Master

Complete the campaign on Hardened or Veteran difficulty.
5.9%

Back in Time

Use a future weapon in the past.
5.8%

Ten K

Minimum score of 10k in every mission.
4.0%

Good Karma

Crack the celerium worm.
3.2%

Old Fashioned

Complete "Pyrrhic Victory", "Old Wounds", "Time And Fate", and "Suffer With Me" in Veteran.
2.9%

Futurist

Complete all future levels in veteran.
1.8%

High IQ

Collect all intel.
1.7%

Mission Complete

Complete all challenges in a level.
1.5%

Giant Accomplishment

Complete all challenges in Black Ops II.