สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Puzzler World 2

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 17
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
30.7%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
29.5%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
29.3%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
28.3%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
28.1%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
27.8%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
27.0%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
25.8%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.9%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
22.8%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
22.5%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
21.9%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
21.5%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
20.5%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
19.7%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
19.6%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.5%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles