Глобална игрална статистика

Puzzler World 2

Глобални постижения
 
% от всички
играчи
Общо постижения: 17
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата
29.4%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.4%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
28.1%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.0%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.9%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.7%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.7%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.6%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
22.8%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.6%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
21.3%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
20.7%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
20.2%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
19.3%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
18.4%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.4%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
17.2%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles