Глобална игрална статистика

Puzzler World 2

Глобални постижения
 
% от всички
играчи
Общо постижения: 17
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.6%


Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
27.7%


Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.1%


Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.3%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.3%


Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.5%


Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
25.0%


Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
22.8%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
20.9%


Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.2%


Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
19.4%


Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.1%


Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
18.2%


Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.3%


Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
16.4%


Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.1%


Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles
15.0%