สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Puzzler World 2

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 17
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
27.6%


Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
26.7%


Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
26.1%


Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
25.3%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
25.3%


Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
24.8%


Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.1%


Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
22.2%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
20.5%


Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
19.7%


Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
18.9%


Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
18.7%


Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
17.9%


Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.1%


Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
16.1%


Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.0%


Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles
14.9%