สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Puzzler World 2

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 17
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
29.8%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.8%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
28.6%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.4%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
27.4%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
27.0%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
26.2%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
25.1%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.3%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
22.0%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
21.8%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
21.1%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
20.7%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
19.7%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
18.8%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.8%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
17.7%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles