Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
30.3%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
29.1%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
28.9%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.9%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
27.8%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
27.4%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
26.6%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
25.6%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.7%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
22.4%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
22.2%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
21.6%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
21.1%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
20.2%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
19.4%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
19.3%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.2%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles