Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.4%


Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
27.6%


Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.0%


Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.1%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.1%


Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.5%


Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.8%


Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
22.9%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.1%


Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.3%


Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
19.5%


Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.2%


Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
18.5%


Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.6%


Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
16.6%


Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.4%


Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles
15.2%