Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
28.4%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
27.5%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
27.0%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
26.1%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.0%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
25.7%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
24.9%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
23.4%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
21.6%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
20.7%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.2%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
19.7%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.1%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
18.3%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.4%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
17.3%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.2%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles