Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
28.6%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
27.6%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
27.2%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
26.3%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.2%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
25.9%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.0%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
23.6%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
21.8%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
20.9%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.3%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
19.9%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.3%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
18.5%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.5%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
17.5%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.3%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles