Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
27.9%


Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
26.9%


Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
26.5%


Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
25.6%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
25.5%


Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.2%


Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.4%


Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
22.8%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.0%


Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.2%


Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
19.6%


Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.2%


Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
18.5%


Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.7%


Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
16.8%


Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.6%


Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles
15.5%