Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
29.3%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.3%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
28.0%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
26.9%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.8%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.6%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.7%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.5%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
22.6%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.5%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
21.1%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
20.6%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
20.0%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
19.1%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
18.3%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.3%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
17.0%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles