Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.4%


Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
27.5%


Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.1%


Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.1%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.0%


Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.8%


Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.9%


Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.4%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.6%


Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.7%


Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
20.2%


Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.7%


Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
19.1%


Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
18.3%


Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
17.4%


Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
17.3%


Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles
16.1%