Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
30.0%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.9%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
28.7%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.6%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
27.5%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
27.1%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
26.3%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
25.3%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.4%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
22.1%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
21.9%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
21.3%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
20.8%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
19.9%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
19.0%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
18.9%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
17.8%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles