Глобална игрална статистика

Puzzler World 2

Глобални постижения
 
% от всички
играчи
Общо постижения: 17
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.6%


Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
27.6%


Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.1%


Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
26.3%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.3%


Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.7%


Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
25.0%


Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.0%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.2%


Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
20.6%


Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
19.6%


Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
19.4%


Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
18.6%


Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
17.7%


Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
16.7%


Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
16.6%


Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles
15.4%