Глобална игрална статистика

Puzzler World 2

Глобални постижения
 
% от всички
играчи
Общо постижения: 17
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата
29.6%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
28.6%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
28.3%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
27.2%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
27.2%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
26.8%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
25.9%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
24.9%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
23.1%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
21.8%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
21.6%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
21.0%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
20.5%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
19.6%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
18.7%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.6%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
17.5%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles