Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Global Ops: Commando Libya

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
73.5%

Customizer!

27.7%

Out of the ice

Finished the first level
22.1%

US Grunt

50 kills with M16
19.5%

Yar har, fiddle di dee!

Finished the second level
18.4%

Sharpshooter

50 headshot kills
16.3%

Son of the revolution

50 kills with AK47
15.0%

Red Hawk Down

Finished the third level
13.6%

Deep Sh*t

Finished the fourth level
13.2%

Jerry

50 kills with UMP
13.1%

Dumbass!

12.9%

Arnie

50 kills with M249
12.8%

Cavemen

Finished the fifth level
11.4%

Headhunter

Finished the sixth level
10.9%

Misplaced Luggage

Finished the seventh level
10.8%

Fearless!

10.6%

Think-Tank

Finished the eighth level
10.5%

Da Bomb!

Finished the ninth level
10.2%

Good enough

Finished the game
10.0%

Out of Ammo

20 kills with melee attacks
9.4%

Nebelwerfer

20 kills with grenades
9.3%

Hillbilly

50 kills with M1014
7.4%

Vasya

50 kills with SVD
6.0%

Rocket Jumper

20 kills with M136
5.9%

Call of War

Finished the game on the hardest difficulty