Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Empires

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Just in Time

4.8%


Pacifist

1.6%


Free Market

0.5%


Quid Pro Quo Pro

0.2%


Back from the Dead

0.2%


Partybus

0.2%


Drive Me Closer

0.2%


Never Give Up, Never Surrender

0.1%