Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Empires

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
99.9%

Free Market

Build a tank even though your commander has restricted vehicle creation.
99.9%

Just in Time

Leave your vehicle just before it explodes.
99.9%

Drive Me Closer

Get a melee kill while in a vehicle.
99.9%

Partybus

This won't end well.
99.9%

Pacifist

Have the highest score without any kills.
99.9%

Back from the Dead

Kill an enemy just after being revived.
99.9%

Quid Pro Quo Pro

Revive a friendly engineer who recently revived you.
99.9%

Never Give Up, Never Surrender

Defeat the enemy team before they run out of tickets, despite having no tickets of your own.