Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Empires

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
97.1%

Just in Time

94.7%

Pacifist

94.0%

Free Market

94.0%

Back from the Dead

93.8%

Drive Me Closer

93.6%

Quid Pro Quo Pro

93.6%

Partybus

93.5%

Never Give Up, Never Surrender