Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Empires

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
98.2%

Just in Time

95.8%

Pacifist

95.2%

Back from the Dead

95.1%

Free Market

95.0%

Drive Me Closer

94.8%

Quid Pro Quo Pro

94.8%

Partybus

94.7%

Never Give Up, Never Surrender