Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Empires

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
99.9%

Free Market

99.9%

Just in Time

99.9%

Drive Me Closer

99.9%

Partybus

99.9%

Pacifist

99.9%

Back from the Dead

99.9%

Quid Pro Quo Pro

99.9%

Never Give Up, Never Surrender