สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Zombie Panic Source

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 61
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
5.6%

BERSERKERRRR

5.6%

Air Traffic Controller

5.5%

Gondor Calls for Aid

5.5%

Perfectionist

5.5%

Itchy. Tasty.

5.5%

ZombAIDS

5.5%

My Love for You Is Like A Truck

5.5%

In the same round, kill a human that has killed you several times previously.

5.5%

One in the Chamber

5.5%

Legend

5.5%

Caught in the Act

5.5%

Jerky Points

5.5%

Determinator

5.5%

Multiple Personalities

5.5%

Call Me Revolver...

5.5%

Inconceivable!

5.5%

Guardian Angel

5.5%

Health Reform

5.5%

What Measure is a Non-Human?

5.5%

Home Team

5.5%

Dinner's Served

5.5%

The Feast

5.5%

Makeshift Carpenter

5.5%

Flip The Table

5.5%

Untouchable

5.5%

Veto with Extreme Prejudice

5.5%

What Does The B Stand For?

5.5%

Face Your Destiny

5.5%

Gate Crash

5.5%

Double-O-Zed

5.5%

New Mayor in Town

5.5%

Got Your Back

5.5%

Share the Flesh

5.5%

Dreaming Alive

5.5%

Dance Til You Drop

5.5%

Movie Night

5.5%

Psyche Exam

5.5%

Zombie Nation

5.5%

Zombie Genocid0rest

5.5%

Shotgun Expert

5.5%

Rifle Expert

5.5%

Demolitions Expert

5.5%

Melee Expert

5.5%

The Outbreak: Infect

5.5%

The Other White Meat

5.5%

Last Gas for 50 Miles

5.5%

Home Improvement

5.5%

Smuggled to the Safehouse

5.5%

Kinda Lost

5.5%

Odd Place for Research

5.5%

Get to Da Choppa

5.5%

Stick in the Mud

5.5%

Wetlands Management

5.5%

Broad Side of a Barn

5.5%

Enemy Mined

5.5%

Quiet Rehabilitation

5.5%

Stick it to the Man

5.5%

For the Thrill of It

5.5%

Night Out on the Town

5.5%

Six Feet Under

5.5%

Pistol Expert