สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Zombie Panic Source

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 61
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
6.7%

Enemy Mined

6.7%

Flip The Table

6.7%

Dreaming Alive

6.7%

Dance Til You Drop

6.7%

Caught in the Act

6.7%

Face Your Destiny

6.7%

BERSERKERRRR

6.7%

Double-O-Zed

6.7%

Broad Side of a Barn

6.7%

Dinner's Served

6.7%

Demolitions Expert

6.7%

Call Me Revolver...

6.7%

For the Thrill of It

6.7%

Determinator

6.7%

Air Traffic Controller

6.6%

Perfectionist

6.6%

Multiple Personalities

6.6%

Jerky Points

6.6%

In the same round, kill a human that has killed you several times previously.

6.6%

ZombAIDS

6.6%

Gondor Calls for Aid

6.6%

Itchy. Tasty.

6.6%

Untouchable

6.6%

Guardian Angel

6.6%

What Measure is a Non-Human?

6.6%

Home Team

6.6%

The Feast

6.6%

Health Reform

6.6%

Makeshift Carpenter

6.6%

Inconceivable!

6.6%

What Does The B Stand For?

6.6%

Gate Crash

6.6%

My Love for You Is Like A Truck

6.6%

New Mayor in Town

6.6%

Got Your Back

6.6%

Share the Flesh

6.6%

Psyche Exam

6.6%

Movie Night

6.6%

Last Gas for 50 Miles

6.6%

Zombie Nation

6.6%

Zombie Genocid0rest

6.6%

Shotgun Expert

6.6%

Rifle Expert

6.6%

Melee Expert

6.6%

The Other White Meat

6.6%

The Outbreak: Infect

6.6%

Home Improvement

6.6%

Stick it to the Man

6.6%

Stick in the Mud

6.6%

Wetlands Management

6.6%

Pistol Expert

6.6%

Veto with Extreme Prejudice

6.6%

Legend

6.6%

Get to Da Choppa

6.6%

Odd Place for Research

6.6%

Night Out on the Town

6.6%

Quiet Rehabilitation

6.6%

Six Feet Under

6.6%

Kinda Lost

6.6%

Smuggled to the Safehouse

6.6%

One in the Chamber