สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Zombie Panic Source

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 61
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Perfectionist

0.9%


Gondor Calls for Aid

0.9%


Itchy. Tasty.

0.9%


BERSERKERRRR

0.9%


Call Me Revolver...

0.9%


My Love for You Is Like A Truck

0.9%


ZombAIDS

0.9%


In the same round, kill a human that has killed you several times previously.

0.9%


One in the Chamber

0.9%


Legend

0.9%


Caught in the Act

0.9%


Jerky Points

0.9%


Determinator

0.9%


Multiple Personalities

0.9%


Double-O-Zed

0.9%


Inconceivable!

0.9%


Guardian Angel

0.9%


Health Reform

0.9%


What Measure is a Non-Human?

0.9%


Home Team

0.9%


Dinner's Served

0.9%


The Feast

0.9%


Makeshift Carpenter

0.9%


Flip The Table

0.9%


Air Traffic Controller

0.9%


Untouchable

0.9%


What Does The B Stand For?

0.9%


Face Your Destiny

0.9%


Gate Crash

0.9%


Veto with Extreme Prejudice

0.9%


New Mayor in Town

0.9%


Got Your Back

0.9%


Share the Flesh

0.9%


Dreaming Alive

0.9%


Dance Til You Drop

0.9%


Movie Night

0.9%


Psyche Exam

0.9%


Zombie Nation

0.9%


Zombie Genocid0rest

0.9%


Shotgun Expert

0.9%


Rifle Expert

0.9%


Demolitions Expert

0.9%


Melee Expert

0.9%


The Outbreak: Infect

0.9%


The Other White Meat

0.9%


Last Gas for 50 Miles

0.9%


Home Improvement

0.9%


Smuggled to the Safehouse

0.9%


Kinda Lost

0.9%


Odd Place for Research

0.9%


Get to Da Choppa

0.9%


Stick in the Mud

0.9%


Wetlands Management

0.9%


Broad Side of a Barn

0.9%


Enemy Mined

0.9%


Quiet Rehabilitation

0.9%


Stick it to the Man

0.9%


For the Thrill of It

0.9%


Night Out on the Town

0.9%


Six Feet Under

0.9%


Pistol Expert

0.9%