Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Zombie Panic! Source

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 61
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
7.2%

BERSERKERRRR

7.2%

Determinator

7.2%

Air Traffic Controller

7.2%

Broad Side of a Barn

7.2%

Dance Til You Drop

7.2%

Double-O-Zed

7.2%

Call Me Revolver...

7.2%

Caught in the Act

7.2%

Demolitions Expert

7.2%

Dinner's Served

7.1%

Itchy. Tasty.

7.1%

Perfectionist

7.1%

ZombAIDS

7.1%

Jerky Points

7.1%

One in the Chamber

7.1%

Multiple Personalities

7.1%

In the same round, kill a human that has killed you several times previously.

7.1%

My Love for You Is Like A Truck

7.1%

Gondor Calls for Aid

7.1%

Untouchable

7.1%

Guardian Angel

7.1%

Health Reform

7.1%

What Measure is a Non-Human?

7.1%

Home Team

7.1%

The Feast

7.1%

Makeshift Carpenter

7.1%

Flip The Table

7.1%

Legend

7.1%

What Does The B Stand For?

7.1%

Face Your Destiny

7.1%

Gate Crash

7.1%

Inconceivable!

7.1%

New Mayor in Town

7.1%

Got Your Back

7.1%

Share the Flesh

7.1%

Dreaming Alive

7.1%

Psyche Exam

7.1%

Last Gas for 50 Miles

7.1%

Movie Night

7.1%

Zombie Nation

7.1%

Zombie Genocid0rest

7.1%

Shotgun Expert

7.1%

Rifle Expert

7.1%

Melee Expert

7.1%

The Other White Meat

7.1%

The Outbreak: Infect

7.1%

Home Improvement

7.1%

Stick it to the Man

7.1%

Get to Da Choppa

7.1%

Odd Place for Research

7.1%

Wetlands Management

7.1%

Stick in the Mud

7.1%

Pistol Expert

7.1%

Smuggled to the Safehouse

7.1%

Kinda Lost

7.1%

For the Thrill of It

7.1%

Quiet Rehabilitation

7.1%

Night Out on the Town

7.1%

Six Feet Under

7.1%

Enemy Mined

7.1%

Veto with Extreme Prejudice