สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

1... 2... 3... KICK IT! (Drop That Beat Like an Ugly Baby)

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 1
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
9.6%

I Beat City 15

Get 50%+ of the maximum score AND 50,000+ points with any song on City 15.