Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

1... 2... 3... KICK IT! (Drop That Beat Like an Ugly Baby)

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 1
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
9.6%

I Beat City 15

Get 50%+ of the maximum score AND 50,000+ points with any song on City 15.