Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Fantasy Grounds Virtual RPG Tabletop
New Pathfinder Compatible Adventure module released
7 Νοεμβρίου 2012 - Smiteworks

This is another great product from 0One Games that we've converted over. They are well know for fantastic maps, dungeons and hand-outs but this time it comes with a full adventure, story and NPC stats to boot. This particular one is great for new DMs or as a refresher for DMs that are just getting back into it and need some good tips on pacing, delivery and more. For those who haven't played Pathfinder before, it is a derivative version of D&D that holds very true to the D&D 3.5 rules released from Wizards of the Coast with several modifications to improve gameplay.

Be sure to check out some of the screenshots because not only does it play well, it looks amazing.
https://www.fantasygrounds.com/store/product.xcp?id=OGMABP02FG2