Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Vampires: Guide Them to Safety!
Our Vampires! have the first 3 reviews and they are mighty nice!
16 Νοεμβρίου 2012 - JanKavan

CBE software is proud to share the very first three reviews which speaks highly about the game. Take a look yourself and read what the press thinks of the game!

"All in all, I’d say there’s plenty of fun to be had in guiding drunk vampires to their crypts, because even if certain levels are a bit overwhelming, in my experience, it never got to the point where I simply had no choice but to abandon the poor vampires.."

http://www.wraithkal.info/vampires-review/

"Vampires! stands out with its brain-teasing difficulty which creates the one-more-level-feeling of yesteryear. With a cute presentation it might look like a casual game but it’s a devious puzzler for the hardcore who like to use both their brain halves and have quick reflexes".

http://www.futuresack.com/index.php/news/549/56/Halloween-2012-Gaming-Special-Day-5-Vampires-PC-Mac.htm

"There is a lot of content on offer with over sixty levels to choose from and a well balanced difficulty curve."

http://www.indiegamereviewer.com/review-vampires-a-tricky-real-time-action-puzzler-from-cbe-software/