เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Retrobooster
23 พฤษภาคม 2013 - Mogumbo

Yesterday I was up in San Francisco recording this video with IGN's Justin Davis. It makes for a good introduction to Retrobooster. http://www.ign.com/videos/2013/05/23/retro-booster-developer-demo

10 พฤษภาคม 2013 - Mogumbo

The playable demo runs on Windows and Linux. This release has some gameplay improvements and a big update to level 4.

Downloads[www.reallyslick.com]
Blog entry[www.reallyslick.com]

 • Bug fixed: Terrain tile warping was distorting some terrain in strange ways. This is mostly a cosmetic improvement.
 • Bug fixed: Invalid shaders were sometimes causing an ugly first frame when starting a new level.
 • Bug fixed: Fixed rare crashing bug (only saw it about once every 3 months during development).
 • Heavy remodeling of Level 4 to introduce some better flying challenges.
 • Reduced enemy weapon damage values and increased amount of enemy fire.
 • Added mini tokens that restore 10% of health or shields.
 • You cannot be crushed by small enemies anymore, only larger ones that do not appear in the demo version.
 • Automatically switch to Ion Bolts (default weapon) when other primary weapon runs out of ammo. Good idea, Derek.
 • Added splash damage to most explosions. Made a few exceptions so, for example, player’s missiles do not destroy one another.
 • Score multipliers are now increased by doing damage and destroying enemies. Before they were only increased by destroying enemies.
 • Added visual and audio feedback for score multipliers so that you know if you are about to go up or down a notch.

10 พฤษภาคม 2013 - Mogumbo

May 22nd is Indie Press Day in San Francisco. This will be the first time members of the press can try the full game (or as much of it as I have built). http://indiepressday.com/participants/retrobooster-really-slick/

26 กุมภาพันธ์ 2013 - Mogumbo

This release fixes some bugs and makes a number of other improvements.

Downloads[www.reallyslick.com]
Blog entry[www.reallyslick.com]

 • Bug fixed: Fixed crash caused by missiles colliding in deathmatch games. Thanks for the report, Nick.
 • Bug fixed: Data directory was not created properly in some Linux desktop environments.
 • Bug fixed: In Co-op game, pressing fire to launch a ship would exit level if another ship had already exited.
 • Bug fixed: First level was not always being unlocked.
 • Bug fixed: Fixed rare premature level exit.
 • Improved terrain following algorithm for all walking enemies, such as Thumpers. They now creep around sharp corners more reliably without falling off terrain as much.
 • In deathmatch, other players' missiles now target you after you spawn a ship instead of before.
 • Removed end-of-level bonuses from Deathmatch games. The current set of bonuses don't make sense in the context of Deathmatch competitions.
 • Refined art pipeline, improving some art assets and boosting performance about 10%.
 • Refined terrain tiles and many other models.
 • Added more depth to levels; the added parallax helps distinguish the foreground from background.
 • Added fullscreen switch to Settings menu.
 • Animated shootable buttons.
 • Now high scores are recorded for any player that earns one in Co-op games instead of only Player 1.
 • Added multiple high score charts to differentiate between solo, cooperative, and various difficulty levels.
 • Improved GUI navigation with arrow keys.
 • Removed "ramp" sliders for joysticks, as they have not felt useful on any sticks tested so far.
 • Added workaround for bizarre fullscreen window clipping behavior when using DPI scaling in Windows Vista, 7, and 8. Nice discovery, Joe.

31 มกราคม 2013 - Mogumbo

This article[indiegameschannel.com] about Retrobooster just showed up on Indie Games Channel.

< 1  2  3  4  5  6 >
กำลังแสดง 16-20 จาก 27 รายการ