เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Retrobooster
9 ธันวาคม 2013 - Really Slick

Tobiah Marks asks me about all things Retrobooster on his podcast[www.tobiahmarks.com].

17 ตุลาคม 2013 - Really Slick

This is a real big update. There's a new in-game interface, new ship model, and some levels have been updated.

Downloads[www.reallyslick.com]
Details about update[www.reallyslick.com]

28 กันยายน 2013 - Really Slick

Last month Retrobooster was demonstrated at CODAME's games showdown in San Francisco. The judges have awarded it the distinction of Most Fun at the event. Thank you judges and CODAME.

link[codame.com]

26 สิงหาคม 2013 - Really Slick

Go download the latest free demo and blast some aliens.

Downloads[www.reallyslick.com]
Details about update[www.reallyslick.com]

15 สิงหาคม 2013 - Really Slick

This article[www.co-optimus.com] is something I wrote for Co-Optimus about the co-op aspects of Retrobooster.

< 1  2  3  4  5  6 >
กำลังแสดง 6-10 จาก 27 รายการ