Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Retrobooster
Retrobooster featured on Be Indie Now
9 Δεκεμβρίου, 2013 - Really Slick

Tobiah Marks asks me about all things Retrobooster on his podcast[www.tobiahmarks.com].