เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Retrobooster
Retrobooster Demo Updated to Version 0.7.5
26 สิงหาคม 2013 - Really Slick

Go download the latest free demo and blast some aliens.

Downloads[www.reallyslick.com]
Details about update[www.reallyslick.com]