Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Retrobooster
Retrobooster Demo Updated to Version 0.7.5
26 Αυγούστου, 2013 - Really Slick

Go download the latest free demo and blast some aliens.

Downloads[www.reallyslick.com]
Details about update[www.reallyslick.com]