Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Retrobooster
Interview at Co-Optimus
20 Δεκεμβρίου, 2012 - Really Slick

Jason Love at Co-Optimus asks all about Retrobooster in this interview[www.co-optimus.com].