เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Retrobooster
Interview at BeefJack
16 ธันวาคม 2012 - Mogumbo

Anthony Shelton of BeefJack interviewed me[beefjack.com] and asked about work on Retrobooster and transitioning from my old day job at NASA.