Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Retrobooster
Interview at BeefJack
16 Δεκεμβρίου, 2012 - Mogumbo

Anthony Shelton of BeefJack interviewed me[beefjack.com] and asked about work on Retrobooster and transitioning from my old day job at NASA.