เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Retrobooster
Retrobooster Playable Demo for Windows and Linux
28 พฤศจิกายน 2012 - Really Slick

I just posted the first playable demo for Retrobooster at http://www.reallyslick.com/retrobooster/downloads.html

Retrobooster is still far from being finished, but there is enough material for this demo. I'll make improvements to the demo as development continues.

4 ความเห็น
< >
Korr 5 ธ.ค. 2012 @ 6:11pm 
Thanks!
krayzkrok 30 พ.ย. 2012 @ 8:13am 
I've only had a quick play around with it so far, but you've captured that Oids feel exceptionally well. Piloting the ship felt like getting back on a bike. Can't wait to explore it further.
Really Slick 29 พ.ย. 2012 @ 9:16am 
Awesome! Let me know what you think...
krayzkrok 29 พ.ย. 2012 @ 7:41am 
Looking forward to trying it out!