เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Enamel
UPDATE # 5 - Groupees: Build a Greenlight 2
21 เมษายน 2013 - Ehnenu

Hello all,

Due to some heavy problems, we had to take a very big step back in order to move forward again. Currently, the game went back to the early Beta phase.

However, anyone who still wants to buy our game to support us - soon will start a Groupees: Build a Greenlight 2 [groupees.com], where you can buy "Enamel". Of course each person will receive keys to Desura and Steam as soon as the game get there.

We also trying to get to the alphafunding on Desura, to make it easier for access to game updates, opinions about gameplay, bugs reported by players etc.


So yeah ... keep your fingers crossed for us! :)

Cheers!

< >
8 ความเห็น
<Bryant> 28 ม.ค. 2014 @ 9:40pm 
Will we have to redeem the desura key to get the steam key through desura?
Gilamex 22 เม.ย. 2013 @ 12:33pm 
REALLY Want this game!!! STEAM! HELP US ALL! D:
modus6699 22 เม.ย. 2013 @ 9:50am 
im a bit annoyed here. the groupees bundle did not indicate that this game is incomplete. didnt intend to purchase an unfinished game >:[
Ehnenu 22 เม.ย. 2013 @ 5:31am 
Thanks guys! And yes, each person (from groupees) will receive keys to Desura and Steam as soon as the game get there.
MeVe 22 เม.ย. 2013 @ 4:30am 
will you provide desura key for build a greenlight 2 when you will be on desura?
mxT3 (mxtomek) 22 เม.ย. 2013 @ 12:41am 
got it, good luck :)
[= ClayMeow =] 21 เม.ย. 2013 @ 8:13pm 
Hope this gives your game the push it needs to get greenlit!
Wolfborn8 21 เม.ย. 2013 @ 8:04am 
It's great to finally get some news-- I've been wondering what's been going on with Enamel's development for quite a while now. I really hope things get back on track and I'm definitely supporting you guys by getting that bundle once it's up and running. Best of luck! :)