Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Enamel
UPDATE # 5 - Groupees: Build a Greenlight 2
21 Απριλίου, 2013 - Ehnenu

Hello all,

Due to some heavy problems, we had to take a very big step back in order to move forward again. Currently, the game went back to the early Beta phase.

However, anyone who still wants to buy our game to support us - soon will start a Groupees: Build a Greenlight 2 [groupees.com], where you can buy "Enamel". Of course each person will receive keys to Desura and Steam as soon as the game get there.

We also trying to get to the alphafunding on Desura, to make it easier for access to game updates, opinions about gameplay, bugs reported by players etc.


So yeah ... keep your fingers crossed for us! :)

Cheers!

8 σχόλια
< >
<Bryant> 28 Ιαν, 2014 @ 9:40μμ 
Will we have to redeem the desura key to get the steam key through desura?
Gilamex 22 Απρ, 2013 @ 12:33μμ 
REALLY Want this game!!! STEAM! HELP US ALL! D:
modus666 22 Απρ, 2013 @ 9:50πμ 
im a bit annoyed here. the groupees bundle did not indicate that this game is incomplete. didnt intend to purchase an unfinished game >:[
Ehnenu 22 Απρ, 2013 @ 5:31πμ 
Thanks guys! And yes, each person (from groupees) will receive keys to Desura and Steam as soon as the game get there.
MeVe 22 Απρ, 2013 @ 4:30πμ 
will you provide desura key for build a greenlight 2 when you will be on desura?
mxT3 (mxtomek) 22 Απρ, 2013 @ 12:41πμ 
got it, good luck :)
[= ClayMeow =] 21 Απρ, 2013 @ 8:13μμ 
Hope this gives your game the push it needs to get greenlit!
Wolfborn8 21 Απρ, 2013 @ 8:04πμ 
It's great to finally get some news-- I've been wondering what's been going on with Enamel's development for quite a while now. I really hope things get back on track and I'm definitely supporting you guys by getting that bundle once it's up and running. Best of luck! :)