เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Enamel
UPDATE # 4 - Changes
26 มกราคม 2013 - Ehnenu

The game release date will be pushed back again, and there are several reasons for that. Primarily because of game testing, debugging, and unfortunately because of a problem with the translator, which not fulfilled the contract.

However, we have added to the game a few interesting “things” which came up during testing. Here are a few of the changes:

- The enemies do not respawn when coming back to the same area. Their number will remain the same when player left leaving the area. Global respawn of enemies occurs every 24 hours of time in the game (24 minutes in real time).
- Travel at night may be more dangerous than during the day, and this is due to the opponents adapt to the time of day. Also, it's easier to meet different kinds of bandits than animals in the city ruins, than for example in the wasteland.
- The type and number of enemies depends on the "randomness" (of course if enemy type belong to “that” area), so in each day the player may encounter different enemies than the previous day.
- In addition to the usual types of enemies, from now on everyone has a small chance to respawn as a "irradiated" - hardier version of its genre (you can recognize them by golden color).
- Also we have added a little areas, which player have random chance to find when traveling from one major area to another.


And of course thanks everyone for your votes and comments!
Special thanks to ISOXVII for awesome YT channel ;]

> System requirements in the next update.

< >
1 ความเห็น
Wolfborn8 26 ม.ค. 2013 @ 2:23pm 
Sad to hear about the translator... I hope the translation gets sorted out soon. Best of luck guys! Can't wait to play your game :)