เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

DROD RPG: Tendry's Tale
14 กุมภาพันธ์ - Caravel Games

A huge "thank you" to all DROD RPG supporters in getting "Tendry's Tale" greenlit!

We're quite excited about publishing DROD RPG on Steam. In order to get there, we're doing a lot of behind-the-scenes work on the game engine and server-side in order to provide you a full DROD+Steam experience.

We're working on upgrading DROD's graphics engine to provide proper Steam overlays, server-side support for achievements and rankings, revising the data storage design for cloud support, and also developing a patch for improved performance and stability.

If you've been tracking the Greenlight submission for "DROD: Gunthro and the Epic Blunder" and also recently "DROD: The Second Sky", you'll see similar mentions of our dev work. We've already been Planning Big, and the development already underway on those DROD Steam releases translates to progress in getting DROD RPG published on Steam as well. What this means is the work our team has been doing is still helping to prepare three DROD games for Steam instead of one or two. This is great news and it shouldn't delay our Steam integration cycle for any of the games.

Thanks for your patience while we prepare DROD RPG for Steam. It's going to take a little while to prepare all three DROD titles, and we'll keep you updated over the upcoming months for more news on the release!

21 เมษายน 2014 - Caravel Games

DROD RPG is at nearly 50% of votes needed to break into the Top 100!

กำลังแสดง 1-2 จาก 2 รายการ