Βοηθήστε αυτό το παιχνίδι να μπει στο Steam!

Ρίξτε μια ματιά και μάθετε για το παιχνίδι. Αν βρείτε κάτι που θα θέλατε να δείτε διαθέσιμο στο Steam, μπορείτε να βοηθήσετε βαθμολογώντας το με τα παρακάτω πλήκτρα. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για αυτή τη διαδικασία.

Island Forge
Island Forge Free-to-Play
18 Νοεμβρίου, 2012 - Nyhm

With many thanks to our Kickstarter supporters, Island Forge[islandforge.com] is now Free-to-Play with one-time Membership and other upgrade options![islandforge.com]

4 σχόλια
< >
Nyhm 9 Δεκ, 2012 @ 1:03μμ 
Thanks for your comments - I agree that more players would be great!
Caillend 1 Δεκ, 2012 @ 1:24πμ 
this game is pretty nice, but we need more players online.
everytime i am on it, no one else is <-<
Marswipp (personal) 19 Νοε, 2012 @ 9:58μμ 
I'm nearly to the limit of the shareware license. (Calling it logically.) I just need the level two, tier two belt.

That aside, I might buy this when I have the funds to spare.
Proteus 18 Νοε, 2012 @ 12:17μμ 
Nice, I got an account since the Kickstarter days.