Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Island Forge
Island Forge Free-to-Play
18 Νοεμβρίου 2012 - Nyhm

With many thanks to our Kickstarter supporters, Island Forge[islandforge.com] is now Free-to-Play with one-time Membership and other upgrade options![islandforge.com]

< >
4 σχόλια
Nyhm 9 Δεκ 2012 στις 13:03 
Thanks for your comments - I agree that more players would be great!
Caillend 1 Δεκ 2012 στις 1:24 
this game is pretty nice, but we need more players online.
everytime i am on it, no one else is <-<
Marswipp 19 Νοε 2012 στις 21:58 
I'm nearly to the limit of the shareware license. (Calling it logically.) I just need the level two, tier two belt.

That aside, I might buy this when I have the funds to spare.
Proteus 18 Νοε 2012 στις 12:17 
Nice, I got an account since the Kickstarter days.