Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Richard & Alice
Over the moon - great reviews in Edge, RPS, Digital Spy and more!
28 Φεβρουαρίου 2013 - LewisDenby

We're so incredibly happy with how things are going so far. Since release last week, we've had a bunch of fantastic reviews, which is crazy, and an incredible honour.

Edge Magazine, the industry's flagship publication, called Richard & Alice "a quietly powerful tale"[www.edge-online.com], awarding us a 7/10 (which, as anyone who knows Edge will attest, is a fantastic mark to get in that mag).

Meanwhile, Rock Paper Shotgun called the game "incredibly moving," while Digital Spy gave us four whole stars[www.digitalspy.co.uk]. Hooray!

We're going to be collecting all the reviews over on the Richard & Alice website[denbyraze.com], so head over there for more still.

I can't wait to see what more people say as the reviews continue to roll in. But we're still focused on getting this baby on Steam. So if anyone likes the idea of a story-driven adventure game about how characters behave in a world that's somewhat gone to the dogs, give us an upvote and you'd be loved forever more!