Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Richard & Alice
Richard & Alice is out now - Free demo also available!
23 Φεβρουαρίου 2013 - LewisDenby

After an eternity of hard work, Richard & Alice is finally out! It's available from GOG, Desura and IndieCity for just $5.99... and with your help, Steam can follow!

In case you're yet to be sold on the game, there's a free demo for you to try out. It's available - along with links to purchase the game - from www.richardandalice.com.

Early reviews are strong, too. Exciting times! Thanks to everyone who's voted so far.

< >
2 σχόλια
miraqlx 25 Ιουλ 2013 στις 2:29 
Can't find it, either. It has problably since been removed.
Saoshyant 11 Ιουν 2013 στις 14:42 
There's nothing that remotely looks like a demo on your web site.