Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Richard & Alice
New things!
8 Δεκεμβρίου 2012 - LewisDenby

Hi everyone! So, as I mentioned last time, we commissioned some people to help us package up Richard & Alice into something that looks a bit more appealing. I'm very pleased to reveal the first results of this - you can now have a look at our gorgeous promotional artwork and cracking new logo. I'm really happy with the results - they really capture what we're trying to do with Richard & Alice.

We also have our regular artist, Kyra Hills, working away on some new character art for the game - she's already finished one of the new portraits, but there'll be more to come, and once they're all done we'll be sharing them with you on here.

Finally, we're almost 3/4 of the way to being fully funded on IndieGoGo, which would allow us to really do something exciting in the final stages of the project. We want to give Richard & Alice even more original music and even better art, as well as giving it an exciting launch campaign. If you'd like to help out, head to www.indiegogo.com/richardandalice - every little helps.

Oh - and we've added a new trailer and screenshots to this page. Which is pretty cool, too.

Thanks everyone!

< >
1 σχόλια
SevenFisher 8 Δεκ 2012 στις 15:20 
I'm loving new logo, really captures the feeling of the game well. I'm looking forward to finally trying this game out :)