Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Automation: The Car Company Tycoon Game
Video - Turbos and Diagnostics
11 Φεβρουαρίου, 2013 - Daffyflyer

Turbos are progressing well, and should be on target for a projected release of around early march.

Watch the video below for an walk through of the current state of turbos and a preview of the diagnostics system

http://youtu.be/5uiGwg4AJzk

6 σχόλια
< >
passenger 17 Φεβ, 2013 @ 3:45μμ 
gogogo! looking forward the release of the game under Steam flag :P
[HYST] Merlyn 12 Φεβ, 2013 @ 11:29μμ 
Excited for this!
Daffyflyer 12 Φεβ, 2013 @ 11:04μμ 
Yes, that's exactly what it is! :) (only the engine part is complete so far)
carnage329 12 Φεβ, 2013 @ 7:29μμ 
oh! Thank you. It is a game of running a car make company?
Daffyflyer 12 Φεβ, 2013 @ 3:08μμ 
これは、Googleの翻訳されています。あなたが販売のために競合する、他のプレイヤーの自動車会社で世界であなたの車の会社を実行することはマルチプレイウィルビーゼア·ウィル。
carnage329 12 Φεβ, 2013 @ 6:40πμ 
メニューにマルチプレイの文字が・・・一体何をマルチプレイするのだろうか