เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Crimsonland
Pixelprospector picks Crimsonland again
19 พฤษภาคม 2013 - 10tons

The indie game site Pixelprospector.com has yet again chosen to include Crimsonland in their new indie game highlight reel here[www.pixelprospector.com]. Check it out, there's 54 other cool games in the video too!

It's noteworthy that Crimsonland is the only game included in this latest video which originally released earlier than 2012! Pixelprospector sure knows his classics.

In other news, we have passed the 8100 'Yes' votes mark, with roughly 23 000 unique visitors. As the games at the top of Greenlight have about 80 000 unique visitors, it's clear we need more traffic. Every 'Yes' vote counts, so let's keep mobilizing everyone we know!

A warm 'thank you' to everyone who has already voted. Your support means a lot to us.

< >
5 ความเห็น
SpawN 17 ก.ย. 2013 @ 2:42am 
I CAN`T TAKE IT ANY MORE!!!
<aaaaaa>
http://www.youtube.com/watch?v=CG1wixpW8lQ
TooMuchSource 25 พ.ค. 2013 @ 7:15pm 
Nice!!
Chicken Thief 21 พ.ค. 2013 @ 3:51pm 
This game is awesome!
Spitfire.nl 20 พ.ค. 2013 @ 9:07am 
Yeah this is one of the games I enjoyed most, really love playing the co-op :D
Slayer Mark 20 พ.ค. 2013 @ 3:17am 
I really hope this gets released. It's an awesome game.