Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

ORBITOR
25 Οκτωβρίου, 2013 - Evil Aliens

Download at - http://www.evilaliens.co/downloadwarpdemo/

This version of our demo shows level progression mechanics.
It is not optimized for older hardware, so if you have an older graphics card it may perform poorly.

We hope you enjoy it =D
Let us know what you think.

6 Νοεμβρίου, 2012 - Evil Aliens

We have a public in browser web-demo of ORBITOR that you can try for free.

The Mechanics demo is to let you guys have the chance to mess around with the game mechanics and get a feel for the controls.

Keep in mind that it is still an Alpha build and might have a few bugs here and there, we will try to fix them as they come up so if you encounter something please let us know.
We are aware that it has some problems if run on a computer with an older graphics card. We are looking into building a downloadable version asap.

So what are you waiting for?
Give ORBITOR a try and spread the word.

http://www.evilaliens.co/orbitor/

Εμφάνιση 1-2 από 2 καταχωρήσεις