Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dead Cyborg
7 Μαρτίου, 2013 - endi

Episode 2 released! You can download it from the homepage:
http://deadcyborg.com/

18 Ιανουαρίου, 2013 - endi

Just for fun, if you interesting of tech things:

http://www.youtube.com/watch?v=cCiWhA8J5Ys

5 Ιανουαρίου, 2013 - endi

EP2 progress is ~95%.

Graphics: 100%
Levels: 100%
Scripting: 80%
Story: 80%
Misc: 95%

Don't forget: EP1 is is downloadable for free: http://deadcyborg.com/download.html

And there is some updates on the homepage.

30 Νοεμβρίου, 2012 - endi

News: our other project (will be here, on Steam Greenlight), an fps-survival game: http://etyekfilm.hu/frag-man-ted/

11 Νοεμβρίου, 2012 - endi

EP2 progress is ~70%.
I hope I can finish it in this year!

Graphics: 95%
Levels: 90%
Scripting: 10%
Story: 70%
Misc: 70%

Don't forget: EP1 is is downloadable for free: http://deadcyborg.com/download.html

EP2 teaser:

http://youtu.be/O_2wCGEV3aI

Εμφάνιση 1-5 από 5 καταχωρήσεις