Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dead Cyborg
Episode 2 released!
7 Μαρτίου 2013 - endi

Episode 2 released! You can download it from the homepage:
http://deadcyborg.com/

< >
2 σχόλια
s.b.Newsom 13 Μαρ 2013 στις 2:00 
^Thats a plus. Generally a sign of a retro game.
cbruner 10 Μαρ 2013 στις 20:22 
Your puzzles are hard, and the save points are distant, but otherwise a very good game!