Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Greenlight is being retired. For more information on how to submit games to steam, refer to this blog post.
Dead Cyborg
Just a graphics asset video from EP2
18. januar, 2013 - endi

Just for fun, if you interesting of tech things:

http://www.youtube.com/watch?v=cCiWhA8J5Ys