Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dead Cyborg
Just a graphics asset video from EP2
18 Ιανουαρίου 2013 - endi

Just for fun, if you interesting of tech things:

http://www.youtube.com/watch?v=cCiWhA8J5Ys